Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina 

 w Lublinie

rok szkolny 2018/2019

 

1.       Marian Bulak – Przewodniczący

2.       Wojciech Walicki – Wiceprzewodniczący

3.       Ewelina Pejcho-Klimek – Skarbnik

4.       Beata Sagan – Sekretarz

5.       Weronika Wojdat-Blik

6.       Agnieszka Kurczuk – Samodulska

7.       Alicja Napiórkowska

8.       Anna Koteczki

9.       Agnieszka Sapko

10.   Monika Hurba

11.   Katarzyna Bieniek-Czerniak

12.   Magdalena Flisińska

13.   Justyna Oleszkiewicz

14.   Małgorzata Krawczyk

15.   Paweł Marciniak

16.   Małgorzata Graczyk

17.   Łukasz Głaczkowski

18.   Paweł Dąbek

19.   Magdalena Klimek - Ślęzak

20.   Sławomir Ostański

21.   Paweł Buczkowski

22.   Adam Pietras

23.   Diana Snuzik

24.   Monika Bylina

25.   Monika Szabłowska - Zaremba

26.   Joanna Wyrwisz

27.   Agnieszka Gęca

28.   Urszula Olejnik

29.   Agnieszka Gutków

30.   Agnieszka Weremko

31.   Karina Włoszczak – Bociarn

32.   Grażyna Mrozińska - Holtoś

33.   Justyna Przegalińska

34.   Dorota Gałach

35.   Magdalena Klimek - Ślęzak

36.   Magdalena Klimek - Ślęzak

37.   Katarzyna Czernaś

38.   Anna Wolińska

39.   Ewa Szłasińska

40. Agnieszka Ulman – Oleszek

41.   Renata Kapral

42.   Agnieszka Tadewicz


   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zwraca się z prośbą do Rodziców  uczniów naszej Szkoły o dobrowolne wpłaty  (darowizny)
 

na Radę Rodziców.

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

14 8642 0015 2024 5100 5375 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna - 50,00 zł, imię i nazwisko dziecka oraz klasa; (opłata za cały rok)

Darowizna (świetlica) – 40, 00 zł, imię i nazwisko dziecka oraz klasa  (opłata za cały rok - dzieci które uczęszczają do świetlicy szkolnej)

Kwota i tytuł wpłaty został ustalony przez Radę Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

W dniu konsultacji oraz zebrań z rodzicami wpłatę można uiścić w pokoju 2A.