Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2018/2019

 Klasa

 Nazwisko i imię wychowawcy

Klasy pierwsze

I A

mgr Daria Modecka

I B

mgr Anna Nastaj

I C

mgr Agnieszka Zygmunt

I D

mgr Katarzyna Lewicka

I E

mgr Katarzyna Bączek

I F

mgr Anna Sagan

 Klasy drugie

II A mgr Ewa Janiszewska
II B mgr Paulina Dawidek
II C mgr Monika Bosek
II D mgr Izabela Sałuch
Klasy czwarte
IV A mgr Kamila Sawczuk
IV B mgr Irena Lenartowicz
IV C mgr Karolina Barcicka
IV D mgr Joanna Szcześniak 
IV E mgr Magdalena Barwińska
IV F mgr Michał Szewczyk
IV G mgr Karol Pajdosz
Klasy piąte
V A mgr Elżbieta Waniowska
V B mgr Anna Celińska
V C mgr Elżbieta Mielecka
V D mgr Dorota Sochaczewska
V E mgr Jolanta Gajda
V F mgr Anna Kais
Klasa szósta
VI A mgr Aleksandra Lipińska
Klasy siódme
VII A mgr Agata Łobodzińska
VII B mgr Elżbieta Jędruszczak
VII C mgr Jarosław Kuniewicz
Klasy ósme
VIII A mgr Iwona Warda
VIII B mgr Zofia Dubas
VIII C mgr Katarzyna Dejnek-Szczygieł
VIII D mgr Mateusz Wójcik
VIII E mgr Edyta Perduta
Klasy trzecie gimnazjalne
III a mgr Małgorzata Żak
III b mgr Przemysław Szymczak
III c mgr Aneta Wawryszczuk
III d mgr Marcin Litwińczuk
III e mgr Alicja Czuba
III f mgr Grażyna Majkut
III g mgr Beata Duda
III h mgr Magdalena Ostrokulska
III i mgr Dorota Lęgieć
III j mgr Krzysztof Gralewski
Razem wszystkich klas: 42