HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W II OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

JĘZYKI OBCE

Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela dzień zajęć

godzina zajęć

rodzaj zajęć sala
JĘZYK ANGIELSKI Karolina Barcicka czwartek 930 – 1015 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 208
Beata Duda

poniedziałek

1500- 1545

dyżur- konsultacje

105

Jolanta Gajda 

poniedziałek

745-830

koło zainteresowań klasa VIII c

108

Agata Łobodzińska czwartek 1500- 1545 dyżur- konsultacje 3
Dagmara Polijańska

czwartek

piątek

930-1015

930-1015

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VII c

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV

100

113

Elżbieta Pomorska

środa

piątek

1215 – 1300

1320 – 1405

dyżur - konsultacje

dyżur - konsultacje

K

29

Kamila Sawczuk

czwartek

piątek

835-920

930-1015

zajęcia dodatkowe klasy III Gim.

koło zainteresowań klasa IV

K

Klub piwnica

Dorota Sochaczewska wtorek 1500-1545 zajęcia dodatkowe klasy III Gim. 3
Michał Szewczyk poniedziałek 1020-1105 dyżur- konsultacje 101
Bożena Wojnicka

wtorek

czwartek

1020-1105

1215-1300

zajęcia wyrównawcze kl. VIII e

koło zainteresowań

klub piwnica

P21

JĘZYK NIEMIECKI Katarzyna Dejnek-Szczygieł

poniedziałek

745-830

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

115

Katarzyna Kozłowska 

czwartek

930- 1015 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 115
Anna Sochal środa 745-830

zajęcia wyrównawcze kl. VIII

118
Monika Nowak  poniedziałek 1410-1455

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VIII SP i III Gim

3
JĘZYK FRANCUSKI

Anna Podolska

wtorek

745-830

dyżur - konsultacje

118