Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Piotr Smalira w 22 maj 2019. Opublikowane w Aktualności

   Ofertę (w minimalnej kwocie 500,00 netto + podatek VAT ) w formie pisemnej wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 30.05.2019 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Szkoły w zamkniętej kopercie wraz z napisem:

„OFERTA NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W CELU PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO"

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły w dniu 30.05.2019 r. o godz. 15.30.

Link do treści ogłoszenia wraz ze wszystkimi dokumentami dostępny jest na szkolnym serwisie BIP.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie
mgr Ewa Barszcz